(Android/iOS) Phanh Hỏng 2: Tăng Tốc gian lận sức chịu đựng của máy phát điện